Cari kelimesi gündelik hayatımızda pek çok kez kullandığımız bir kelimedir.

Cari Kelimesi Ne demek ?

Cari kelimesi bir ürünün veya hizmetin günlük yürürlükte olan değerine cari denir. Cari kelimesi muhasebe,ekonomi iktisat ve hukuk da  yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genellikle cari borç, cari hesap, cari gelir, cari harcama, cari yıl, cari açık, cari transfer, cari bütçe ve cari para gibi söz tamlamalarıyla karışımıza çıkar.

Cari Borç Nedir ? 

Bir işletmenin, diğer işletmeye veya bir kişiye ödemesi gereken yahut yerine getirmesi gereken yükümlülük.

Cari Harcama Nedir ? 

Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat veya zarar için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar. Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden; - Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”, - Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “cari transferler” - Her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler” olarak ifade edilecektir. 

Cari Yıl Nedir ? 

Cari yıl muhasebe, ekonomi iktisat ve hukuk gibi alanların içinde bulunulan yılı ifade eder.

 

Ön Muhasebe