Tevkifatlı fatura nedir, sorusunu ele almadan önce tevkifat kelimesinin anlamına bakalım. Tevkifat ,para konusunda çeşitli kesintiler anlamına gelen bir kelimedir. 

Tevkifat Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. 

Gelir Vergisi Tevkifatı  Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde yer alan gelir çeşitlerindendir ve içinde yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılmaktadır. 

KDV tevkifatı ise satıcıya ödenen KDV değerinin tamamını ya da bir kısmını ana tutardan düşürerek direkt vergi dairesine ödeme uygulamasına verilen isimdir. 

Tevkifatlı Fatura Nedir ? 

Tevkifatlı Faturanın Normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur. Fakat tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınıyor olması. 

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir ?  

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 

– Özel güvenlik hizmetleri 

– Yemek servisi hizmetleri 

– Belirli yapım işlemleri ve bunlara ait mimarlık, mühendislik hizmetleri 

– Danışmanlık, yapı denetim ve genel denetim hizmetleri 

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamir, bakım ve onarım hizmetleri vb. 

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır ? 

Yürürlükte yer alan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 5/10, 9/10 gibi belirlenmiş olan tevkifat oranı aralıkları bulunur. 

Örneğin: KDV hariç fiyatı 5.000 TL’lik bir ürün ya da hizmet satın alındığını varsayalım. 1.000 TL’lik faturanın üzerine eklenmesi gereken KDV oranı da %18 olarak alalım. Bu durumda ödenmesi gereken KDV vergisi 900 TL olmaktadır. KDV tutarına uygulanacak tevkifat yüzdesini 5/10 olarak alırsak, 450 TL’lik KDV tutarını satıcı ödemektedir. Kalan 450 TL’lik tutar da alıcıdan tevkif edilmektedir. Böylece satıcı için faturanın genel toplamı 5.450 TL’den inmiş olur.

KİMLER TEVKİFATLI FATURA KESEBİLİR?

  • Genel bütçe içerisine dahil olan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareler, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri

  • Döner sermaye kapsamındaki kuruluşlar

  • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları

  • Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği olan emekli ve yardım sandıkları

  • Bankalar

  • Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri

  • Özelleştirilmiş kapsamında yer alan kuruluşlar

  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar

  • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve  işletmeler

  • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler


Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/node/86891

 

GİB e-Arşiv Fatura