e-Fatura bir elektronik fatura türüdür. Satılan ürün ya da hizmet karşılığında kesilecek olan faturanın kağıt üzerinden kesilmesi yerine elektronik ortamda kesilen fatura çeşididir. e-Fatura kesmek için gönderilen kişi ve gönderen kişi e-Fatura mükellefi olmak zorundadır.


e-Fatura Mükellefi Nedir? Kimler e-Fatura Mükellefidir ?


e-Fatura kullanması gereken kişilere e-Fatura mükellefi denir. 2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan firmaların en geç 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Fatura ve e-Arşiv kullanmaları gerektiği açıklandı. 


e-Faturaya Nasıl Geçilir?


e-Faturaya Faturaport uygulaması ile kolayca geçebilir dilerseniz aklınıza takılan sorularda bizden ücretsiz destek talep edebilirsiniz. e-Faturaya geçmek için 2 yol vardır.


1.Özel entegratör yardımıyla

2.GİB portalı yardımıyla


1. Özel Entegratör Yardımıyla


- e-Faturaya başvuru için mali mühür gereklidir. e-Fatura mükellefi durumunda olan firma Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla bir mali mühür veya e-imza edinmelidir. Mali mühür, e-imza nasıl alınır adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

https://docs.google.com/document/d/1RflmGJ_UpcebMKz_vnC_PCgGI7l5UUpaSuxHR4KON7Y/edit 

-Mali mührü alan mükellef firmanın e-Fatura sözleşmesi imzalaması gerekir.

e-Fatura başvurusu https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html üzerinden yapılır.

Mükellef firmanın kendisine gönderilen linkteki alanlara gerekli bilgileri doldurması gerekir.

-Bilgiler doldurulduktan sonra özel entegratör tarafından bilgiler kontrol edilir, bir sorun yoksa özel entegratör firmaya aktivasyon linki gönderir.

-Mükellef firma özel entegratör tarafından gönderilen aktivasyon linkini mali mührü ile imzalar.

-Mali mühür ile imzalandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanması beklenir. Onay aldıktan sonra mükellef firma e-Faturaya geçmiş olur.


2.GİB Portal Yardımıyla


-e-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, şirket kuruluş sözleşmesi ve noter onaylı imza sirküleri örneği gibi belgeler temin edilir.

-Başvuru uygun görülürse, Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla mali mühür alınır.

Gerekli belgeler ve mali mühür temin edildikten sonra başvuru yapılır ve başvurunun onaylanması beklenir.

-Başvurusu onaylanan kişilerin hesapları aktif hale gelir.


e-Faturada Bulunması Gereken Bilgiler


-e-Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası

-e-Faturayı belgeleyen kişinin adı-soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

-Müşterinin adı-soyadı, ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

-Satılan malların irsaliye numarası ve teslim tarihi

-Ürünün veya hizmetin miktarı, fiyat ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı

-GİB sistemi üzerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod


e-Faturaya Geçme Avantajları Nelerdir?


-Matbaa, arşivleme, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır

-İşlemler hızlı,kolay ve güvenilirdir

-Kağıt kullanımını azaltır, çevreyi korumaya yardım eder

-Zamandan tasarruf sağlar

-Veri kaybı önlenir

-Müşterilerinize tek tıkla faturayı yollamanızı sağlar

-Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir ve eski faturalara ulaşabilmenizi sağlar


e-Faturaya Geçiş Maliyeti Nedir?


 - Mali mühür bedeli tüzel kişiler için,3 yıllık ücreti 395,30 TL (335 TL + KDV)

  -Mali mühür bedeli gerçek kişiler için,3 yıllık ücreti 251,34 TL (213 TL + KDV)

Mali mühür bedeli haricinde Faturaport kullanım ücretini ödersiniz ve elektronik fatura kesmek için e-kontör satın alırsınız. e-Kontörleri hem e-faturada hem de e-arşivde kullanabilirsiniz.

e-Fatura