Tahsilat makbuzu, satılmış olan mal veya hizmetin ödeme işlemi sonrasında kesilen makbuzdur. Satışı yapılan ürünün ya da hizmetin parası ödendikten sonra veya ödenirken tahsilat makbuzu hazırlanır. Ürünün ödemesinin hepsinin veya bir kısmının ödenmesi halinde düzenlenebilir. Bu makbuz sayesinde müşterinizden aldığınız ödemeyi resmî bir şekilde belgelersiniz. Tahsilat makbuzu hatalı işlemlerde hukuki nitelik taşımaktadırAlıcının ödemeyi yaptığına dair hazırlayacağı belgeye tediye makbuzu adı verilmektedir.

Tahsilat Makbuzu Gerekmeyen Durumlar Nelerdir ?

Tahsilat makbuzu gerekmeyen bazı durumlar vardır.  Bunlardan bazıları şöyle;

  • Satış sonrası yazar kasandan kesilen satış fişi.
  • Kredi kartı ile ödeme yapıldığı zaman oluşan kredi kartı slibi
  • Havale ve EFT yöntemiyle yapılan ödemenin banka dekontu

Bu belgeler tahsilat makbuzu niteliği taşımaktadır.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur ?

Tahsilat makbuzu ödemenin tamamını veya bir kısmını aldıktan hemen sonra doldurulması gereklidir. Tahsilat makbuzunda gerekli bilgiler doldurulduktan sonra boş alanların çizgi ile kapatılması çok önemlidir. Ayrıca parayı alan kişinin adı ve soyadı belirtilmeli aynı zamanda  parayı aldığına dair makbuzu imzalamalıdır.

 Tahsilat Makbuzu Doldururken Gerekli Olan Bilgiler Nelerdir ?

  • Makbuzu düzenleyen ve ödemeyi alan kişinin adı, soyadı ve unvanı
  • Makbuzu düzenleyenin adresi ve telefonu
  • Makbuzun düzenlendiği tarih
  • Yazılı ve rakam olacak şekilde yapılan ödeme miktarı
  • Ödeme yapılmasını nedeni
  • Yapılan tahsilat çekle gerçekleştiyse çek numarası ve çekin ait olduğu banka
  • Ödeme Alanın imzası ve adı soyadı 

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir ?

Tahsilat makbuzu kesmenin en önemli hususlardan biri makbuzun ödeme yapıldığı gün kesilmesi gereklidir. Yanlış tarihte kesilmesi durumunda bir sonraki ayın vergisinin yanlış hesaplanmasına neden olabilir. Tahsilat makbuzunda gerekli tüm kısımları doldurduktan sonra makbuz kesilir. Kesilen makbuza şirket kaşesi vurulur ve imzalanır. Bundan sonra ise kesilen makbuzun iki nüshası alınır bu nüshalar alıcı ve satıcıda verilir.

Tahsilat Makbuzu Üst Sınırı Var mıdır ?

Tahsilat makbuzlarında kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek amacıyla maliye bakanlığı tarafından belirlenen 7.000 TL limiti vardır. Bu limiti aşan ödemelerde banka, finans kuruluşları veya PTT aracılığı ile yapılması mecburiyeti vardır. Ayrıca tahsilat ve ödemelerin finans kuruluşları tarafında yapılması tarafların yapılan ticari işleme ,Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgeleri(fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Not : Parça parça ödeme yapmanız mümkün değildir. Ödeme şekli ne olursa olsun toplam tutar 7.000 TL‘lik limiti aşmaması gereklidir.

Tahsilat makbuzu kesildiğinde bu makbuzun orijinali müşteriye aittir.


Tahsilat makbuzu hakkında hazırlamış olduğumuz eğitim videomuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ön Muhasebe