e-Fatura sisteminde fatura kesmeye başladıktan sonra karşınıza çıkabilecek iki önemli husus vardır: Temel e-Fatura ve Ticari e-Fatura.

Temel e-Fatura nedir?

Temel e-Fatura, faturanın göndericiden alıcıya direkt ulaşmasını esas alan e-Fatura çeşididir. Faturayı alan kişi, faturada herhangi bir problem veya hata olmadığı sürece faturayı kabul etmekle yükümlüdür. Fatura alıcıları, temel e-Faturaları reddetme hakkına sahip değillerdir. Ancak faturada teknik bir problem fark edildiğinde alıcının itiraz etmesi ile bu faturanın iptali gerçekleştirilebilir. Bu sebeple, fatura alıcıya gönderildiği anda onaylanmış olur. Bir temel e-Faturayı alıcıya gönderdiğiniz andan itibaren onaylanmış olarak kaydedilir. Elektrik ve su hizmetleri gibi hizmet faturaları temel e-Fatura olarak kesilir. Temel e-Fatura düzenlemesi yapan mükellefler, doldurulması gereken tüm alanları doğru bir biçimde tamamlamalıdır. Türk Ticaret Kanunu esas alındığında; temel e-Faturalar bazı durumlarda itiraza açıktır. Fakat e-İmza veya mali mühür ile mühürlenmiş olarak karşı tarafa gönderilen temel e-Faturalar iptal edilemez. Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinde ''E-Fatura İptal Portalı'' yayınlayarak kimi durumlar için temel e-Fatura iptal işlemine fırsat tanımıştır. Temel e-Fatura sadece alıcı kurum tarafından 7 gün içerisinde iptal edilebilir.

Temel e-Fatura Nasıl İptal Edilir?
Temel e-faturanın genellikle hizmet sektöründe kullanılan,alıcı tarafından onay ya da reddini beklemeyen sistemin otomatik olarak kabul ettiği bir e-fatura çeşidi olduğunu biliyoruz.05.03.2019 tarihinde,Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), web sitesinden "temel e-faturanın iptal edilmesi" ile ilgili olarak "e-Fatura İptal Portalı'nı" ilan etmiştir.Temel e-faturalara yalnızca Türk Ticaret Kanunu'nun 18.maddesinin 3.fıkrasında belirtilmiş olan harici yollarla itirazda bulunulabilir.Yayınlanan e-Fatura İptal Portalı ile e-Fatura sistemi üzerinden iptal işlemleri yapılabilir.Bu uygulama ile faturayı gönderen kişiye reddedildi yanıtı iletilecek ve sistem içinde itiraz edildi olarak kabul görülecektir.

Temel e-faturanın sistem üzerinden iptal edilebilmesi için e-Fatura İptal Portalı üzerinden faturayı hazırlayan kişinin fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebini alıcı kişiye iletmesi,daha sonrasında alıcı tarafın bu iptal talebini onaylaması gerekmektedir.Alıcı taraf fatura iptaline onay vermezse, e-fatura sistem üzerinden iptali sağlanmamış sayılarak ve geçerli fatura olarak kabul edilecektir.

GİB'in yayınladığı e-Fatura İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzuna bu bağlantıdan ulaşabilir, iptal itiraz işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Ticari e-Fatura nedir?
e-Fatura türlerinden bir diğeri olan ticari faturada, gönderici alıcıya faturayı ilettiğinde  alıcı ticari faturayı kabul etme, iptal etme ya da reddetme hakkına sahiptir. Bu nedenle gönderici alıcıya ticari e-Fatura ilettiği zaman, alıcıdan bu fatura ile ilgili cevap beklenir. Yani ticari e-Fatura, temel e-Faturadan farklı olarak alıcıya iletildiği anda onay almaz, onay alıcıdan beklenir. Ticari fatura senaryosu, e-Fatura kullanan kullanıcıların %90'ı, orta ve büyük ölçekli şirketler tarafından kullanılır. Ticari e-Fatura genellikle mal alım ve satım süreçlerinde kullanılır. Alınmış olan bir ürün için kesilen faturanın dijital yolla göndericiden alıcıya iletilmesi şeklinde kesilir. Oluşturulmuş olan faturalarınn kabulü ya da reddi için faturanın karşı işletmeye ulaştığı andan itibaren 8 günlük bir süre tanınır.8 gün içerisinde herhangi bir cevap gelmeyen ticari faturalar otomatik olarak kabul edilir ve sistemde kabul edildi şeklinde görüntülenir.

Ticari e-Fatura Nasıl İptal Edilir?
Ticari e-fatura ve temel e-fatura arasındaki en büyük fark, ticari e-faturada alıcı onay ve ret seçeneklerinin sunuluyor olmasıdır. Bu fark sebebiyle ticari e-fatura genellikle ticari işlemlerde kullanılır. Ticari e-faturada alıcının gelen faturayı kabul veya reddetmesi için sunulan süre 8 gündür. Eğer 8 gün içerisinde alıcı tarafından herhangi bir yanıt gelmezse veya herhangi bir işlemde bulunmazsa fatura otomatik olarak kabul görülür.

GİB'in yayınladığı e-Fatura İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzuna bu bağlantıdan ulaşabilir, iptal itiraz işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Temel e-Fatura ve Ticari e-Faturanın farkları nelerdir?

Temel e-Fatura Ticari e-Fatura
Temel e-faturada faturanız karşı taraftan onay beklemeden otomatik olarak onaylanmış olarak görünecektir.Ticari e-fatura gönderdiğinizde,karşı taraf onay ve red seçeneklerini seçebilme hakkına sahiptir. İşletme faturayı inceleyip onaylayabilir ya da ikinci bir yanıt olarak reddedebilir.
Otomatik olarak kabul edilen e-faturada bir problem olması ya da alıcının e-Faturayı kabul etmemesi durumunda e-fatura iptal ya da iade edilebilir.e-Faturaya verilen cevap '' onaylandı'' veya ''reddedildi'' şeklinde faturayı gönderen kişinin paneline düşer.

Genellikle elektrik ve su hizmetleri gibi hizmet faturaları temel   e-Fatura türüyle kesilir.

Genellikle mal alım ve satım süreçlerinde kullanılır.


e-Fatura