Mutabakat nedir?

Mutabakat; herhangi bir  konuda kişiler arasında elde edilen uzlaşma anlamında kullanılır. Mutabakat muhasebe dalında çokça kullanılan bir kelimedir. Muhasebe kayıtlarının karşılıklı olarak onaylanması amacıyla genellikle ön muhasebe çalışanları arasında alacak ve verecek tutarlarının düzenlenmesi için yapılır. Türk Ticaret Kanunu 94.maddede “Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir” yasası bulunmaktadır. Bu da kanunlardaki esaslara belli zamanlarda mutabakatın uygulanması gerektirmektedir. Bu uzlaşmanın şekli ve zamanı da kanunun devamında; “Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.” olarak belirlenmiştir.

Mutabakat nasıl alınır öğrenmek için Mutabakat Nasıl Alınır? adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.,


Mutabakat Çeşitleri Nelerdir ?

2 çeşit mutabakat vardır. Bunlar :
  1. Cari hesap mutabakatı
  2. BA / BS Mutabakatı

1.Cari Hesap Mutabakatı 
Cari hesap mutabakatı, ticari  iş içerisinde olan iki firmanın  karşılıklı olarak borç-alacak bakiyelerini takip etmek, eksiksiz doğru bir biçimde olup olmadığını kontrol etmek için muhasebeciler tarafından belirli dönemlerde yapılmaktadır.

2.BA / BS Mutabakatı 

BA mutabakatı ürün ve hizmet alımlarına bağlı bildirimi temsil ederken, BS mutabakatı BA mutabakatına ters olarak ürün ve hizmet satışına bağlı bildirimi temsil etmektedir.  Firmaların kendi arasında hazırladığı fatura ve tutarlarıyla alakalı bir mutabakat türüdür. BA/BS mutabakatında firmaların bir ay kapsamında hazırladıkları ve aldıkları faturaların toplam bedeli KDV hariç 5.000 TL'yi aştığında bu durumu vergi dairesine bildirmekle görevlidir. Form içerisinde yapılan hataların değiştirilmesi veya düzeltilmesi için verilen süre 10 günle sınırlandırılmıştır.  

"Mutabakat nasıl yapılır ?" adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Ön Muhasebe